Das Programm

ALPAKA EXPO EUROPEAN CHAMPIONSHIP

Freitag-Sonntag, 14.-16. Februar 2025

Welcome Party

Freitag, 14. Februar 2025

 

ALPACA GALA NIGHT

Samstag, 15. Februar 2025

FAMILY ADVENTURE PARK

Freitag-Sonntag, 14.-16. Februar 2025